Forandring


Vi mennesker er vanedyr. Vores adfærd styres fortrinsvist af følelser, instinkter og ønsket om at træffe gode valg og gøre  rigtige  ting i livet.Det er summen  af alle  små og store valg, der definerer vores  vaner, levemåde og ja, hvem vi  er  som mennesker. 

Grundlæggende tror jeg på, at vi mennesker er gode til at forandre os, når vi oplever behovet for det.  Netop vores omstillingsevne gør os overlevelsesdygtige  under forskellige livsbetingelser og forhold.  Evnen til at kunne forandre os giver udvikling. Lige fra udvikling i større skala af civilisationer, kulturer og samfundsmodeller til udvikling på et personligt plan. Udviklingen bunder som regel i filosofiske overvejelser, som gerne bliver trigget af kriser eller noget, der kommer udefra, og som udfordrer vores normalt vanetænkende måde at gøre tingene på. 

Det  kan  dog tage os lang tid at indse, at vi har brug for at ændre  noget i  vores adfærd.  Og når vi endelig indser det, kan  det opleves, som om det er for sent.  

Som når vi lige pludselig stopper op og føler, at andre har taget magten i vores liv.  Så  skal  vi  til at  begynde at generobre os selv.  Det kan virke uoverskueligt!  

Præcis som når vi taler om klimaet:  Er vi for sent ude?  Det  skaber en del tanker hos mange som fx dårlig samvittighed, afmagt, frustration, angst og usikkerhed. I hvert fald i mig.  Kan  vi  gøre  noget  for kloden? Hvilket ansvar har vi som samfund og som enkeltpersoner? Hvad kan vi gøre hver især?  I sidste ende kan det koges ned  til: Er mine vaner i virkeligheden  uvaner,  der skader  mig selv - og mine omgivelser? Kan  jeg  grundlæggende  forandre mine gamle vaner, så de i stedet gavner mig selv  -  og miljøet?   

Forandring  er  netop  at omlægge vaner.  Derfor er det vigtig at være ærlig og observerende  omkring,  hvilke vaner  vores adfærd er bygget op omkring.  På den måde kan vi vurdere dem  én  for  én, og ændre de vaner først, der er lettest at gøre noget ved.  

Jeg sad på et tidspunkt i mit liv og følte, at jeg skulle igennem en proces, jeg hverken kunne overskue eller troede på, at jeg kunne gennemføre. Heldigvis havde jeg en ven, som gav mig et godt råd: ”Når du ikke kan overskue det, du skal igennem, så tænk hver morgen når du står op: Hvad er det  mindste,  jeg kan gøre i dag for at bringe mig lidt nærmere det, som jeg ønsker at opnå.”  Jeg er overbevist om, at jeg ikke er den eneste  i verden,  der har det sådan.  

AiiA’s koncept handler om mere end hudpleje og ren skønhed. Vi er  skabt  ud fra nogle aktivistiske principper, som  fokuserer  på at mindske  vores  forbrug. Vi tilbyder  få  alt-i-et-produkter.  Pointen er, at  ”less  is  more”,  også på badeværelseshylden.  Vi skal bidrage til en sund  hud, som for mig er lig med smuk hud, og et sundere og mere bæredygtigt miljø.  Alle de ingredienser, der bruges i vores produkter, og måden ingredienserne fremstilles på, understøtter naturen og hudens egen natur.  Derfor er vi også certificeret med tre gode ordninger, som giver dig vished for, at du træffer et bæredygtigt valg med din hudpleje: Svanemærket, Allergy Certified og Ecocert COSMOS. 

Det er de små forandringer, som er med til at skabe en større ændring.  AiiA’s hudplejeprodukter er blot et lille bæredygtigt og naturligt bidrag i en stor verden, men vi ved, at produkterne vil betyde en verden til forskel i, hvordan du behandler din hud – og vores jord.